ناسخ التواریخ در احوالات حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام
‏‏عنوان و نام پدیدآور: ناسخ التواریخ حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام‌/ تالیف سپهر، محمد تقی لسان الملک‌؛ ‫ ‫۱۲۱۶ - ۱۲۹۷، به تصحیح و حواشی بهبودی‌، محمدباقر.
‏مشخصات نشر: قم‌: مطبوعات ديني ‫‏، ۱۳۵۰.
‏مشخصات ظاهری: ‫ ۲ج.‬
‏وضعیت فهرست نویسی: فاپا
‏یادداشت: کتاب حاضر جلد دوم کتاب ناسخ التواریخ است‌.
‏یادداشت: چاپ چهارم‌.
‏یادداشت: کتاب نامه‌.
‏موضوع: ‫حسن بن علی (ع)‬، امام دوم، ۳ - ۵۰ق – سرگذشت نامه
‏شناسه افزوده: بهبودی‌، محمد باقر، ۱۳۰۸ -، مصحح‌
‏رده بندی کنگره: ‫‬‭‭BP۴۰‏‫‬‭‬‭‭/س‌۲ن‌۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی: ‫‬‭‭۲۹۷/۹۵۲
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ جلد ۱؛ جلد ۲