وفات ابو طالب و خديجه (س)
مشخصات كتاب:
نويسنده : جمعي از نويسندگان
ناشر : سايت تخصصي حضرت خديجه (س)
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ ابو طالب و خديجه؛ ابن هشام؛ ابو جهل گفت؛ هنگامى كه خبر مرگ ابو طالب؛ در بالين خديجه؛ و اينك چند جمله درباره ايمان ابو طالب؛ ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه گويد (۲)؛ و به گفته يكى از نويسندگان؛ كسى كه وقتى پيغمبر و على(ع)را مى بيند؛ شيخ طوسى(ره)در تبيان فرمايد؛ پى نوشتها