نگاهي به راهبردهاي ارزشي پيامبر درمسير وحدت اسلامي
مشخصات كتاب:
شماره كتابشناسي ملي :ايران‭۷۸-۱۵۷۴۳
 سرشناسه :حسيني حسين عنوان و نام پديدآور :نگاهي به راهبردهاي ارزشي پيامبر اكرم در وحدت اسلامي حسيني حسين منشا مقاله : ، مشكوه ش ۶۰، ۶۱ ، (پاييز، زمستان ۱۳۷۷): ص ۱۹ - ۳۸.
 توصيفگر : وحدت اسلامي توصيفگر : جامعه اسلامي توصيفگر : محمد(ص ، پيامبر اسلام توصيفگر : وحدت ملي توصيفگر : مسلمانان توصيفگر : يهوديان توصيفگر : تاريخ اسلام توصيفگر : قرآن توصيفگر : نژادپرستي توصيفگر : ملي گرايي قومي توصيفگر : اعراب 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ راهبردهاي ملي و مذهبي؛ راهبردهاي قومي و ميهني؛ راهبردهاي اجتماعي و فردي؛ امت اسلامي و وحدت ديني؛ نتيجه گيري؛ پاورقي