امام حسين(ع) در آيينه شعر و ادب 
مشخصات كتاب:
پديدآورندگان : ابراهيم بابائي آملي
ناشر : ابراهيم بابائي آملي
عنوان اصلي امام حسين (ع) در آيينه شعر و ادب
صفحه : ۹۳-۱۲۵
جلد : ۱۲
زبان : فارسي
تاريخ : ۱۳۸۱ شمسي
موضوع : ويژگيهاي شعر عاشورائي - ارزش معنوي شعر عاشورائي

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه ؛ ويژگي هاي شعر كربلا؛ سازمان تبليغاتي خودكار (ادبيات عرب؛ ارزش معنوي شعر عاشورايي ؛ رإيت هلال غم ؛ كربلا فرودگاه خوبان ؛ كربلا، قبله اهل حقيقت ؛ نشان عشق و ايمان و نثار جان ؛ در راه كربلا؛ مرحبا اي خاك پاك كربلا؛ كعبه همين جاست در ايمان عشق ؛ بار بگشاييد اين جا كربلاست ؛ امشب شهادت نامه عشاق امضاء مي شود (شب عاشورا)؛ آب و عطش ؛ خانه و خيمه سوخته ؛ اين كشته فتاده به هامون حسين توست ؛ همداستان قيام حسيني (درس هايي از رويداد غم انگيز كربلا)؛ نام حسين و رسم حسين «جاودانه؛ سوگواري و عزاداري براي حسين بن علي ؛ ادبيات عاشورايي بر مذاق عارفان