سيري در مرثيه ي عاشورايي
مشخصات كتاب:
 سرشناسه : صاحبكاري، ذبيح الله، - ۱۳۱۳
 عنوان و نام پديدآور : سيري در مرثيه عاشورايي/ تاليف ذبيح الله صاحبكاري؛ [براي] موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا - گروه ادبيات
 مشخصات نشر : تهران: تاسوعا، ۱۳۷۹.
 مشخصات ظاهري : ص ۳۷۶
 فروست : (پژوهش در ادبيات ۳)
 شابك : ۹۶۴-۹۰۴۲۳-۶-۹۱۸۸۰۰ريال ؛ ۹۶۴-۹۰۴۲۳-۶-۹۱۸۸۰۰ريال
 وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
 يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
 موضوع : واقعه كربلا، ۶۱ق. -- مراثي
 موضوع : مرثيه و مرثيه سرايي -- مجموعه ها
 موضوع : عاشورا -- شعر
 موضوع : واقعه كربلا، ۶۱ق. -- شعر -- مجموعه ها
 موضوع : شعر مذهبي -- مجموعه ها
 موضوع : شعر عربي -- ترجمه شده به فارسي -- مجموعه ها
 موضوع : شعر فارسي -- مجموعه ها
 شناسه افزوده : موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا. گروه ادبيات
 رده بندي كنگره : BP۴۱/۵/ص ۲۲س ۹
 رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۴۳
 شماره كتابشناسي ملي : م ۷۹-۹۵۵۳
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه مؤسسه؛ مقدمه مؤلف؛ شروع مرثيه ي عاشورايي؛ مرثيه ي عاشورايي در دوران ائمه ي طاهرين؛ اثر اجتماعي و فرهنگي شعر؛ مرثيه سرايي و تأثير فردي و اجتماعي آن؛ ديدگاه ها؛ فرمانرواي دلها؛ شهيدان راه آزادي و عدالت؛ عاشورا در ادب فارسي؛ نسل امروز و شعر مرثيه؛ وسعت دامنه ي نهضت؛ اسوه هاي عدالت؛ آخرين سخن؛ يادآوري؛ نمونه هايي از سروده هاي شاعران عرب؛ نمونه اي از سروده هاي شاعران فارسي زبان؛ نمونه اي از سروده هاي شاعران فارسي زبان معاصر؛ پاورقي