عزت و اقتدار حسيني در حماسه كربلا و تجلي آن در انقلاب اسلامي ايران
مشخصات كتاب:
نويسنده : محمد حسين شاعري
ناشر : محمد حسين شاعري 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه ؛ عزت از نظر لغوي و معنوي ؛ ارتباط عزت حسيني با سنت نبوي ؛ رابطه عزت حسيني و سيره علوي ؛ حماسه عاشورا و اسطوره عزت گرايي ؛ ابعاد عزت حسيني ؛ نتيجه