چرا كوفيان به جنگ امام حسين عليه السلام رفتند؟
مشخصات كتاب:
شماره كتابشناسي ملي : ايران۸۲-۲۵۰۲
سرشناسه : مروجي طبسي، محمدجواد
عنوان و نام پديدآور : چرا كوفيان به جنگ امام حسين(ع) رفتند/ مروجي طبسي، محمدجواد
منشا مقاله : ، پاسدار اسلام، ش ۲۵۵، ۲۵۶، (اسفند ۱۳۸۱ و فروردين ۱۳۸۲): ص ۷۴ - ۷۷.
توصيفگر : تاريخ اسلام
توصيفگر : كوفه
توصيفگر : مردم
توصيفگر : حسين بن علي(ع)، امام سوم
توصيفگر : جنگ 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ عوامل دروني؛ تناقض آشكار در سيره و گفتار؛ پيمان شكني؛ زود باوري در جنگ هاي رواني؛ نداشتن آزادي عمل و استقلال فكري؛ عوامل بروني؛ ايجاد رعب و وحشت؛ دستگيري هواداران امام حسين؛ تطميع مردم به پول، مقام، جايزه؛ حضور يافتگان در كربلا؛ اوصاف لشكر ابن سعد از زبان امام؛ پاورقي