باب و جريان شناسي انحرافي «بابيت»
مشخصات كتاب:
 شماره كتابشناسي ملي : ايران۸۳-۲۹۶۸۰
 سرشناسه : رضانژاد، عزالدين
 عنوان و نام پديدآور : باب و جريان شناسي انحرافي بابيت/ رضانژاد، عزالدين
 منشا مقاله : ، انتظار، ش ۸، ۹، (تابستان و پاييز ۱۳۸۲): ص ۳۹۹ - ۴۱۰.
 توصيفگر : بابيه
 توصيفگر : امامان
 توصيفگر : اهل بيت(ع)
 توصيفگر : صحابه
 توصيفگر : نواب اربعه
 توصيفگر : عصر غيبت
 توصيفگر : فقيهان 
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ياد سپاري ؛ باب صفتي برجسته ؛ ابواب الله ؛ ابواب ائمة؛ ابواب امام مهدي؛ يادآوري ؛ بابيت دروغين ؛ برخي از مدعيان دروغين «بابيت» در عصر غيبت ؛ پاورقي