مهدويت گرايي و جريان هاي فكري
مشخصات كتاب:
عنوان : مهدويت گرايي و جريانهاي فكري
پديدآورندگان : منصور پهلوان(پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
توصيفگر : واقفيه
انتظار فرج
بهاييت
كيسانيه
اخباري گري
حكومت امام مهدي ( ع )
مهدويت امام مهدي ( ع )
شيخيه
وضعيت نشر : قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، ۱۳۸۷
ويرايش : -
خلاصه :
مخاطب :
يادداشت : ,ملزومات سيستم: ويندوز ۹۸+ ؛ با پشتيباني متون عربي؛ + IE۶شيوه دسترسي: شبكه جهاني وبعنوان از روي صفحه نمايش عنوانداده هاي الكترونيكيمنشأ مقاله: نشريه پگاه حوزه، شماره ۷۳، آبان ۱۳۸۱، صص ۱۶ - ۱۹
شناسه : oai:tebyan.net/۷۰۶۱
تاريخ ايجاد ركورد : ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
تاريخ تغيير ركورد : ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
تاريخ ثبت : ۱۳۸۹/۶/۲۸
قيمت شيء ديجيتال : رايگان
عناوين اصلي كتاب شامل:
در ابتدا لطفا ضمن معرفي كتاب «كمال الدين و تمام النعمة » نظرات خود را در مورد اين كتاب بيان فرماييد؟؛ اندكي از مباحث كلامي و جريان شناسي فكري و فرق و نحل مندرج در آن كتاب را بازگو فرماييد؟؛ جايگاه موعوديت و مهدويت در اسلام و ساير اديان چگونه است؟؛ اخباري و اصولي به احاديث مربوط به حضرت مهدي چگونه مي نگرند، آيا تفاوت هايي در اين دو مكتب مي بينيد؟؛ جريان ديگري كه در مقوله ولايت و... ديدگاه هايي دارد، فرقه شيخيه است. اين فرقه در نگاه به مهدويت و انتظار چه نظري دارد؟؛ چه وجوه افتراق و اشتراكي در امر وساطت در شيخيه و آيين مسيحيت وجود دارد؟؛ جريان بابيت و بهائيت چه نسبتي با شيخيه دارند؟؛ نسبت انتظار با گناه و فساد يا با اعمال صالح چگونه است؟؛ ولايت و محبت با فقاهت و شريعت چه رابطه اي دارند؟