شفاعت در قرآن و حديث
مشخصات كتاب:
 شماره كتابشناسي ملي : ايران۸۲-۱۰۸۲۹
 سرشناسه : سعدي، محمود
 عنوان و نام پديدآور : شفاعت در قرآن و حديث/ سعدي، محمود
 منشا مقاله : ، پاسدار اسلام، ش ۲۵۷، (ارديبهشت ۱۳۸۲): ص ۲۶ - ۲۹.
 توصيفگر : قرآن
 توصيفگر : احاديث
 توصيفگر : شفاعت 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ مفهوم شفاعت؛ جمع بندي روايات در باب شفاعت؛ توضيح مطلب؛ پاسخ به دو سؤال؛ شرايط شفاعت؛ پاورقي