رجعت
مشخصات كتاب:
 شماره كتابشناسي ملي : ايران۸۲-۵۶۱۶
 سرشناسه : الهي نژاد، حسين
 عنوان و نام پديدآور : رجعت/ الهي نژاد، حسين
 منشا مقاله : ، مبلغان، ش ۴۰، (صفر ۱۴۲۴ ه.ق): ص ۷۴ - ۹۰.
 توصيفگر : رجعت
 توصيفگر : خداناشناسان
 توصيفگر : پيروان
 توصيفگر : ظهور منجي
 توصيفگر : محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم 
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ مفهوم رجعت؛ آثار رجعت؛ براهين رجعت؛ استدلال به آيات قرآني؛ استدلال به روايات معصومين ؛ وقوع رجعت در امتهاي گذشته؛ رجعت كنندگان؛ پاورقي