امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور
‌سرشناسه: قزوینی محمد کاظم ۱۳۰۸-۱۳۷۳.
عنوان قراردادی: الامام‌المهدی علیه‌السلام من‌المهد الی‌الظهور.
عنوان و نام پدیدآور: امام مهدی علیه‌السلام از ولادت تا ظهور/ نوشته محمد کاظم قزوینی ترجمه و تحقیق علی کرمی و محمد حسینی 
مشخصات نشر: قم انتشارات الهادی ۱۴۱۸ ق  ۱۳۷۶.
مشخصات ظاهری: ۸۳۲ ص : جدول 
شابک: ۲۰۰۰۰ ریال ؛ ۲۰۰۰۰ ریال: ۹۶۴-۴۰۰-۰۱۲-۹ ؛ ۲۶۰۰۰ (چاپ سوم) ؛  ۳۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم) ؛ ۷۵۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)
یادداشت: چاپ سوم پاییز ۱۳۷۹.
یادداشت: چاپ چهارم ۱۳۸۲.
یادداشت: چاپ هشتم: ۱۳۸۷.
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس 
موضوع: محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم ۲۵۵ق -
موضوع: مهدویت
شناسه: افزوده: کرمی علیرضا، ۱۳۴۰-، مترجم
شناسه: افزوده: حسینی محمد، مترجم
رده بندی کنگره: BP۵۱/ق۴الف۸۰۴۱ ۱۳۷۶
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۹
شماره کتابشناسی ملی: م‌۷۷-۲۳۸۳
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ تقدیم به او که :؛ پیشگفتار؛ مهدی در میان سایر ادیان؛ درود بر منتظران خورشید جهان افروز؛ انتظار در آیینه روایات؛ منتظران حقیقی؛ تفسیر انتظار؛ منتظران الهام گیر؛ ای بهار آزادی؛ پیمایش راه کمال؛ مرد سخن؛ مرد قلم؛ مرد هجرت؛ مرد ولایت راستین؛ مرد جهاد؛ مقدمه نویسنده دانشمند؛ مهمترین انگیزه این حق ناپذیری؛ یک واقعیت غمبار؛ آمارها؛ سرآغاز؛ بخش ۱: امام مهدی کیست؟؛ بخش ۲: نام ونسب بلند آوازه ی او؛ بخش ۳: قرآن ونوید از امام مهدی؛ بخش ۴: نویدهای پیامبر از حضرت مهدی؛ بخش ۵: امامان نور (علیهم السلام) ونوید از امام مهدی (علیه السلام)؛ بخش ۶: آیا حضرت مهدی دیده به جهان گشوده است؟؛ بخش ۷: چگونه آن خورشید جهان افروز از برابر دیدگان نهان گردید؟؛ بخش ۸: غیبت کوتاه مدت یا غیبت صغری؛ بخش ۹: نمایندگی خاص؛ بخش ۱۰: چه کسانی در غیبت کوتاه به دیدار او مفتخر شده اند؟؛ بخش ۱۱: غیبت کبری یا بلند مدت؛ بخش ۱۲: چه کسانی آن حضرت را در دوران غیبت کبری دیده اند؟؛ بخش ۱۳: چگونه تاکنون زیسته است؟؛ بخش ۱۴: هنگام ظهور کی خواهد بود؟؛ بخش ۱۵: نشانه های امام مهدی؛ بخش ۱۶: نشانه های ظهور؛ بخش ۱۷: مدعیان دروغین؛ بخش ۱۸: ظهور او چگونه واز کجا خواهد بود؟؛ بخش ۱۹: چگونه قدرتها در برابر او سر فرود می آورند؟؛ بخش ۲۰: او چگونه حکومت خواهد کرد؟؛ بخش ۲۱: زندگی در عصر ظهور امام مهدی؛ بخش ۲۲: دوران حکومت درخشان او؛ بخش ۲۳: زندگی آن حضرت چگونه به پایان خواهد رسید؟؛ بخش ۲۴: انگاه چه خواهد شد؟؛ فهرست مطالب