كليد واژه هاي آيات علوي در قرآن كريم : روشي جديد براي حفظ و آموزش آيات علوي در قرآن كريم جلد 1 سید محمد جعفر روضاتی

صفحه ۱

کلیدواژه های آیات علوی در قرآن کریم : روشی جدید برای حفظ و آموزش آیات علوی در قرآن کریم جلد 1

مشخصات کتاب

سرشناسه:روضاتی، سیدمحمدجعفر، 1352 -

عنوان و نام پديدآور:کلیدواژه های آیات علوی در قرآن کریم: روشی جدید برای حفظ و آموزش آیات علوی در قرآن کریم/ تالیف سیدمحمدجعفر روضاتی؛ تقریظ سیدمحمود بحرالعلوم میردامادی؛ مقدمه علی اکبر مهدی پور.

مشخصات نشر:مشهد: اعتقادما، 1398 -

مشخصات ظاهری:2 ج.

شابک:1900000 ریال، دوره.978-622-6062-32-9 : ؛ ج.1.978-622-6062-33-6 : ؛ ج.2.978-622-6062-34-3 :

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر:روشی جدید برای حفظ و آموزش آیات علوی در قرآن کریم.

موضوع:علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- جنبه های قرآنی-- احادیث

موضوع:Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- Qur'anic teaching-- Hadiths

موضوع:علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- جنبه های قرآنی

موضوع:Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- Qur'anic teaching

موضوع:قرآن .برگزیده ها --ترجمه ها

موضوع:Qur'an .Selections --Translations

موضوع:قرآن -- حفظ

موضوع:Qur'an -- Memorizing

شناسه افزوده:میردامادی،سید محمود، 1336 -

شناسه افزوده:مهدی پور، علی اکبر، 1324 -، مقدمه نویس

رده بندی کنگره:BP8/80

رده بندی دیویی:151/297

شماره کتابشناسی ملی:6013056

اشاره

در حال بارگذاری...
۶۶۴ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱