خاطرات مدرسه محمد جواد مهری

صفحه ۱

خاطرات مدرسه

مشخصات کتاب

سرشناسه : مهری، سیدمحمدجواد، 1326 -

عنوان و نام پدیدآور : خاطرات مدرسه/ نوشته محمدجواد مهری.

مشخصات نشر : قم: بنیاد معارف اسلامی، 1374.

مشخصات ظاهری : 272 ص.

فروست : مرکز نشر بنیاد معارف اسلامی؛ 30.

شابک : 2000 ریال (چاپ اول) ؛ 4000 ریال ؛ 30000 ریال (مکرر چاپ دوم) ؛ 25000 ریال: چاپ چهارم 978-964-7777-44-2 :

یادداشت : چاپ اول: 1372.

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : چاپ مکرر دوم: 1381.

یادداشت : چاپ سوم: بهار 1383.

یادداشت : چاپ چهارم: پاییز 1386.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- اثبات خلافت

موضوع : ولایت

شناسه افزوده : بنیاد معارف اسلامی

رده بندی کنگره : BP223/5/م96خ2 1374

رده بندی دیویی : 297/452

شماره کتابشناسی ملی : م 75-57

اشاره

در حال بارگذاری...
۲۷۲ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱