محاکمه آزادی در مهد آزادی علی ابوالحسنی ( منذر )

صفحه ۱

محاکمه آزادی در مهد آزادی

مشخصات کتاب

مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر)

نمایه سازی قبلی : نمایه سازی قبلی

سرشناسه : ابوالحسنی (منذر)، علی

عنوان و نام پدیدآور : محاکمه آزادی /علی ابوالحسنی (منذر)

منشا مقاله : علی ابوالحسنی (منذر)

موضوع : تاریخ - یهود

بار دیگر گالیله!

به نام خداوند جان و خرد

محاکمه آزادی در مهد آزادی!

به مناسبت محاکمه گارودی در دادگستری فرانسه (زیر فشار صهیونیست ها) به جرم

ارائه نظری علمی و تحقیقی راجع به یک موضوع تاریخی! (موضوع هولوکاست)

اثر زنده یاد استاد علی ابوالحسنی (منذر)

روژه گارودی (Roger Garaudy) [=به فرانسوی] فیلسوف، سیاستمدار و تاریخ دان برجسته فرانسوی، درشعبه 17 دادگاه جزایی آن کشور به اتهام نقض قانونِ گی سو (Gay ssot) «نفی جنایات علیه بشریت و تحریک احساسات نژاد پرستانه» محاکمه شد و دادگاه دررأی صادره وی را به پرداخت 120 هزار فرانک فرانسوی محکوم کرد. شایان ذکراست که دادستان، افزون بر مجازات نقدی، برای گارودی تقاضای حبس نیز کرده بود که البته مورد قبول دادگاه قرار نگرفت.

جرم گارودی چه بود؟!

جرم وی نگارش کتابی بود تحت عنوان «تاریخ یک ارتداد؛ اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل»

(Les Mythes fondateurs de la Politique israe'lienne,Paris 1996)

که در آن، برپایه اسناد و مدارک متعدد تاریخی، موضوعاتی چون کشتار 6 میلیون یهودی توسط نازیها، وجود اتاقهای گاز، و واقعیت دستور هیتلر مبنی بر اجرای «راه حل ّ نهایی» را مورد تردید جدّی قرار داده و آن را نوعی تحریف تاریخ توسط صهیونیستها (به انگیزه توجیه جنایاتشان در فلسطین) قلمداد کرده بود.

اظهارات گارودی در آن کتاب، مستند به صدها منابع تاریخی (اعم ّ از کتاب، مقاله و سند) می باشد که پاره ای از آنها نوشته یا اقاریرِ صریح خود صهیونیستها است. فی المثل وقتی « خودْ برتر بینی نژادی« را یکی از اصول منطق صهیونیسم سیاسی می شمرد، این ادّعا مستند به گفتار صهیونیست هایی چون خاخام رِبّی کوهن (تلمود، انتشارات Payot ، پاریس 1986، ص 104 ) است که می نویسد: «ساکنان دنیا را می توان میان اسرائیل و سایر ملتهای دنیا، بر روی هم، تقسیم کرد. اسرائیل قوم برگزیده است: دُگم اصلی». یا زمانی که به کشتار و غارت انسانهای مظلوم و بی گناه در فلسطین اشاره می کند، از اعترافات کسانی چون مناخم بگین شاهد می آورد.

در حال بارگذاری...
۷ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱