فرائد الاصول مرتضی انصاری (اعظم انصاری)

جلد ۱ صفحه ۱

فرائد الاصول لمرتضی الانصاری

اشاره

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 - 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : فرائد الاصول/ لمرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم؛ للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری.

مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.= 1377.

مشخصات ظاهری : 4 ج.: نمونه.

فروست : مجمع الفکر الاسلامی؛ 24، 25، 26، 27. تراث الشیخ الاعظم

شابک : ج. 1 964-5662-02-8 : ؛ ج.2 964-5662-03-6 : ؛ ج.3 964-5662-04-4 : ؛ ج.4 964-5662-05-2 :

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتاب حاضر به "فرائد الاصول و هو رسائل" نیز معروف است.

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.

یادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ چهارم : 1424ق. = 1382).

یادداشت : ج. 1- 4 (چاپ هفتم: 1385).

یادداشت : ج.1- 3 (چاپ هشتم : 1428ق=1386).

یادداشت : ج. 4 (چاپ ششم: 1425ق. = 1383).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. القطع و الظن.- ج. 2 البرائه و الاشتغال.- ج. 3. الاستصحاب.- ج. 4. التعادل و التراجیح

عنوان دیگر : فرائد الاصول و هو رسائل.

موضوع : اصول فقه شیعه

شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی. لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، گردآورنده

رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047

المجلد 1

اشاره

در حال بارگذاری...
۶۴۸ /۱
مقدمه
جلد ۴ /۱