پله پله مهرباني: فرهنگ نامه امام زمان عج الله تعالي فرجه براي نوجوانان مجید ملامحمدی

صفحه ۷۲

می ایستند. رحمت خدا بر کسی که از این صدا عبرت گیرد و آن را اجابت کند. زیرا صدای نخست، صدای جبرئیل روح  الامین است».

نرجس

همسر پاک امام حسن عسکری علیه السلام و مادر مهربان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. تمام نام های آن بانو از اسامی گل ها و شکوفه ها است. کسی که مالک نرجس بود به خاطر محبت زیادی که به او داشت او را با بهترین و زیباترین اسم ها صدا می زد. همچنین چون دشمنان، در پی آن بودند که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را نابود کنند، خانواده حضرت، نرگس را هر بار با نامی جداگانه صدا می زدند. تا آنان فکر کنند که با افراد مختلفی رو به رو هستند و نتوانند ایشان را دستگیر کنند.

او «ملیکه» دختر یشوعا فرزند قیصر روم بود. مادرش از فرزندان حواریّون (شمعون وصی حضرت مسیح) به حساب می آمد. داستان خواب دیدن و آمدن نرگس به سرزمین عراق و ازدواجش با امام عسکری علیه السلام خواندنی است.

او به عنوان کنیز (که در جنگ با رومیان اسیر شده بود) به بغداد آورده شد، سپس فرستاده امام هادی علیه السلام به بغداد رفت و او را از مالک اسیران خریداری کرد و به سامرا برد. حضرت نرگس علیها السلام با امام عسکری علیه السلام ازدواج کرد و حاصل این ازدواج آسمانی، تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود.

در کتابهای معتبر تاریخی هیچ گونه اشاره ای به زندگی حضرت نرگس علیها السلام بعد از ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نشده است؛ فقط آمده است ایشان در زمانی که امام عسکری علیه السلام زنده بود، از دنیا رفت و در کنار قبر امام هادی علیه السلام به خاک سپرده شد.

در حال بارگذاری...
۸۰ /۷۲
مقدمه
جلد ۱ /۱