مفاتيح الجنان جديد (نگارش آسان) عباس قمی

صفحه ۱

فضیلت سوره مبارک یس

در کتاب (مفاتيح النجاح) از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم روایت شده: هر که سوره «یس» را برای خشنودی حق تعالی بخواند، پروردگار او را مشمول آمرزش فرماید و به او چنان اجری عنایت کند که گویا دوازده مرتبه قرآن را قرائت نموده است. از خواص این سوره آن است که هرگاه نزد بیماری خوانده شود به عوض هر حرفی از آن ده فرشته نازل می شوند که در برابر بیمار به صف ایستاده و برای او طلب آمرزش می کنند. و به هنگام قبض روحش حاضر گردیده و در تشییع جنازه اش شرکت می نمایند و بر او نماز می خوانند و به وقت دفنش در کنار او خواهند بود. و هر بیماری که خودش این سوره را هنگام سکرات مرگ بخواند یا برای او بخوانند، رضوان خزانه دار بهشت، جامی از شربت بهشت به او مینوشاند، پس او می میرد در حالی که سیراب است و برانگیخته می شود در حالی که سیراب است و نیازمند به حوضی از حوضهای پیامبران نمی گردد تا زمانی که وارد بهشت می شود در حالی که سیراب است. و نیز روایت شده: سوره «یس» خیر دنیا و آخرت را به قرائت کننده اش

در حال بارگذاری...
۱۸۷۳ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱