دروس في علم الاصول محمد باقر صدر

جلد ۱ صفحه ۱

دروس فی علم الاصول

اشاره

سرشناسه : صدر، سیدمحمدباقر، 1931 - 1979م.

عنوان و نام پدیدآور : دروس فی علم الاصول/ تالیف السیدمحمدباقر الصدر ؛ اعداد و تحقیق لجنهالتحقیق التابعه للموتمرالعالمی للامام الشهید الصدر.

مشخصات نشر : قم : دارالصدر، 1429 ق.-= 1387 -

مشخصات ظاهری : 2ج.

موضوع : اصول فقه شیعه

رده بندی کنگره : BP10/5 /ص33ت4 6.ج 1387

رده بندی دیویی : 297/08

شماره کتابشناسی ملی : 3124908

توضیح : «دروس فی علم الاصول» معروف به «حلقات الاصول» تالیف فقیه و اصولی متفکر آیت الله سید محمد باقر صدر (م 1400 ق) است که با شیوه ای نو و ابتکاری خاص برای تدریس در دوره سطح و سطح عالی حوزه نوشته شده است. این اثر از اتقان علمی خوبی برخوردار است و در عین حال به لحاظ روشی جزء روشمندترین کتاب هایی است که در حوزه علمیه در رابطه با علم اصول نگاشته شده است. ساختار کتاب مشتمل بر سه حلقه است که حلقه اول و دوم در جلد اول و حلقه سوم در جلد دوم کتاب آمده است. هر یک از حلقات مشتمل بر فصول و بخشهای متعددی است که به لحاظ ساختار شبیه هم است اما به لحاظ تفصیل و عمق مطالب متفاوت است. به این صورت که حلقه اول برای مبتدئین، حلقه دوم برای سطح متوسط و حلقه سوم برای سطح عالی تدوین شده است.یعنی تمام مطالب اصولی که در این مدت طلبه به آموزش آن مشغول است به طور مرتب و زنجیروار برای او یادآوری می شود.

المجلد 1 (الحلقه الاولی و الثانیه)

اشاره

در حال بارگذاری...
۴۷۳ /۱
مقدمه
جلد ۲ /۱