مجله صباح - پاسخ به پرسش ها و چالش هاي ديني در عرصه هاي علوم انساني - شماره 2-3- فروردين و تير 1381 مركز مطالعات و پاسخ گو به شبهات حوزه های علمیه

صفحه ۱

مجله صباح - پاسخ به پرسش ها و چالش های دینی در عرصه های علوم انسانی - شماره 2-3- فروردین و تیر 1381

مشخصات کتاب

مجله صباح - پاسخ به پرسش ها و چالش های دینی در عرصه های علوم انسانی - شماره 2-3- فروردین و تیر 1381

صاحب امتياز: حجت الاسلام والمسلمين حسينى بوشهرى

مدير مسؤول: حجت الاسلام والمسلمين عبدالحسين خسروپناه

سردبير و دبیر تحریریه: حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد على داعى نژاد

هیأت تحریریه: محمد باقرزاده-حسن رضایی مهر-اسدالله طوسی-سید مهدی صالحی-سید هیبت الله صدرالسادات- غلامحسین محرمی-حسن منتظری-سید محمدحسین میری

ویراستار: محمدصادق دهقان

مدیر اجرایی: مسلم محمدی

مدیر امور هنری:محمد عباسی

طراحی و گرافیک: سروش مهر

لیتوگرافی: سروش مهر

چاپ: آرمان

https://www.andisheqom.com

پست الکترونيک مرکز: howzeh@andisheqom.com

آدرس: قم – خیابان شهید صدوقی(ره)، مجتمع شهید صدوقی(ره)، فاز 3

صندوق پستي: 37185/4466

تلفن مستقیم: 32923251 - 025

تلفن: 60-3292251-025

فهرست

*نقد انديشه

1- انتظار بشر از دين در نگاه گاليله/ عبدالحسين خسروپناه …6

*پرسش هاى دين پژوهى

1- نظريه ى قرائت هاى گوناگون از دين از ديدگاه آيات و روايات/ محمد كريمى …13

2- ريشه هاى عقلى و فلسفى قرائت هاى گوناگون از دين/ قاسم اخوان نبوى …17

3- نقش پيش فرض هاى ذهنى در تفسير متون/ على كاظمى …23

4- قرائت هاى گوناگون از دين در يك نگاه/ رضا محمديان …25

*پرسش هاى مشاوره و تربيت

1- مثبت انگارى/ على زينتى …31

2- لقمه ى حلال و حرام/ محمد مهدى صفورايى …33

3- پيش گيرى از تكرار گناه/ الله رضا اكبرى …36

4- پى آمدهاى روانى رابطه ى نامشروع/ابوالقاسم حاجيان …39

5- پيش گيرى از افزايش روابط نامشروع/ عباس محمدى …43

6- آزادى جنسى در بوته ى نقد/ بهرام طجرى …47

7- معنويت گريزى اجتماعى / محمد صادق شجاعى …50

در حال بارگذاری...
۱۶۷ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱