صباح، پاسخگوی پرسش های دینی - سال دوم : شماره 6- 5 - پاییز و زمستان 1381 مرکز مطالعات و پاسخ گو به شبهات حوزه های علمیه

صفحه ۱

سخن سردبیر

پیدایش تمدن و پیشرفت هر جامعه در گرو گسترش فرهنگ آن است. انقلاب اسلامی ایران نیز که در بهمن ماه 1357 به پیروزی رسید، گامی برای تحول فرهنگی در ایران بود. انقلاب اسلامی که در هاله ای از ناباوری بسیاری از کشورهای جهان رخ داد، سبب شد نظام اجتماعی ایران به طور کامل دگرگون گردد و نظامی نوین با اهداف، ارزش ها و ساختاری کاملاً متفاوت جای گزین آن شود . هدف اصلی و اصل نظام نوین، احیای اسلام و ارزش های دینی در جامعه ای بود که سالیان درازی زیر سلطه و اقتدار صاحبان زر و زور قرار داشت. هرچند در کنار آرمان بزرگ اسلام خواهی، مسایلی مانند: عدالت اجتماعی، آزادی خواهی، استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فکری مطرح بود، اما همه این ها در پرتو اسلام خواسته می شد و روح این نهضت و عامل اصلی و گرایش کلی آن را اسلام تشکیل می داد. بدخواهان و مخالفان حرکت مردمی که از ابتدا با این تحول اجتماعی رواج فرهنگ اسلامی مخالف بودند، تلاش کردند با استفاده از هر ابزاری، اسلام را مورد هجوم قرار دهند. آنان گاه با مانع تراشی بر سر راه موفقیت نظام اسلامی، زمانی با یورش نظامی به خاک جمهوری اسلامی ایران و گاهی با تبلیغات گسترده سیاسی و فرهنگی علیه نظام اسلامی و آموزه های اسلام می خواستند به این هدف دست یابند. با این حال، مردم مسلمان ایران به ویژه فرهیختگان جامعه همواره کوشیده اند به تبلیغات سیاسی و فرهنگی مخالفان نظام اسلامی که گاه در لباس نقد اسلام ظاهر می شود، پاسخ دهند. در این راستا از تلاش های پی گیر قشر روحانیت می توان نام برد که «صباح» نمونه کوچکی از آن است. در این شماره با موضوع های زیر آشنا خواهیم شد.

در حال بارگذاری...
۱۱۹ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱