صباح، پاسخگوی پرسش های دینی - سال سوم شماره 12و11 - بهار و تابستان 1383 مرکز مطالعات و پاسخ گو به شبهات حوزه های علمیه

صفحه ۱

سخن سردبیر

یکی از علل تجدید نبوت ها، تحریف کتب آسمانی بوده است; اما قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی، از این عارضه مصون مانده است.

در بخش ادیان و مذاهب، برخی تحریف های مسیحیت، از جمله مقایسه ی دیدگاه اسلام و مسیحیت در مورد شخصیت حضرت عیسی(علیه السلام)، و در بخش کلام، موضوع خاتمیت، تفاوت ختم رسالت و ختم نبوت و چگونگی پاسخ گویی نیازهای نامحدود با قوانین محدود، مورد بررسی قرار گرفته است.

همواره این پرسش مطرح است که اگر اسلام دین کامل و برتر است و انسان را به کمال و سعادت دنیوی و اخروی می رساند، چرا جوامع اسلامی عقب مانده اند؟ آیا اسلام تاکنون جوامع پیشرفته داشته است؟ در بخش تاریخ اسلام به چنین پرسش هایی پاسخ گفته شده است.

مساله ی امامت جزو ضروریات و از اصول اعتقادی تشیع است و لذا دارای اهمیت ویژه ای است; در بخش امامت و مهدویت، دو دلیل از ادله ی عقلی اثبات امامت، تبیین گردیده است.

در باب اخلاق و دین پرسش های متعددی مطرح گردیده، از جمله این که: آیا طرح پاداش اخروی برای افعال اخلاقی، موجب از بین رفتن ارزش اخلاقی و بوجود آمدن

در حال بارگذاری...
۱۷۲ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱