خلاصه دروس عقاید: معاد محمد بیابانی اسكویی

صفحه ۱

خلاصه دروس عقاید: معاد

مشخصات کتاب

سرشناسه : بیابانی اسکوئی، محمد، 1341 -

Biabani Oskouei, Mohammad

عنوان قراردادی : انسان و معاد .برگزیده

عنوان و نام پديدآور : خلاصه دروس عقاید: معاد/محمد بیابانی اسکویی ؛ به اهتمام محمدهاشم رسولی.

مشخصات نشر : مشهد : انتشارات ولایت ، 1397.

مشخصات ظاهری : 146 ص.

شابک : 300000 ریال:ج. 5:978-964-6172-87-6 ؛ دوره:978-964-6172-05-0

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : معاد

Resurrection (Islam)

شیعه -- اصول دین

Shi'ah -- *Pillars of Islam

شناسه افزوده : رسولی، محمدهاشم، 1364 -

رده بندی کنگره : BP226/2/ب93الف8014 1397

رده بندی دیویی : 297/466

شماره کتابشناسی ملی : 5272470

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۵۰ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱