امام مهدی عج در منابع اهل سنت : تا پایان قرن دهم هجری قمری مهدی فقیه ایمانی

صفحه ۱

امام مهدی عج در منابع اهل سنت : تا پایان قرن دهم هجری قمری

مشخصات کتاب

سرشناسه : فقیه ایمانی،مهدی، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور : امام مهدی عج در منابع اهل سنت : تا پایان قرن دهم هجری قمری [کتاب]= الامام المهدی(عج) عند اهل السنه/ تالیف و تدوین مهدی فقیه ایمانی ؛ مترجمان احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی، محمدحسین مهوری.

مشخصات نشر : تهران: فرهنگ سبز، 1390 -

مشخصات ظاهری : 931ص

شابک : :978-964-9906-83-6

یادداشت : فارسی - عربی

مندرجات : ج.1- تا پایان قرن دهم هجری قمری.-

موضوع : محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، 255ق. - -- احادیث اهل سنت

شناسه افزوده : اسماعیل تبار، احمد، 1343 -، مترجم

شناسه افزوده : حسینی، سیداحمدرضا، 1342 -

شناسه افزوده : مهوری، محمدحسین، 1340 -، مترجم

رده بندی کنگره : BP51/35/ف73الف8 1390

رده بندی دیویی : 297/959

شماره کتابشناسی ملی : 2592597

اشاره

در حال بارگذاری...
۹۳۱ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱