گزیده ای جامع از الغدیر عبدالحسین امینی ( علامه امینی )

صفحه ۱

گزیده ای جامع از الغدیر

مشخصات کتاب

سرشناسه:شفیعی، محمدحسن

عنوان قراردادی:الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب .برگزیده

عنوان و نام پدیدآور:گزیده ای جامع از الغدیر/ تالیف عبدالحسین امینی؛ تلخیص، ترجمه و تحقیق محمدحسن شفیعی شاهرودی؛ [ به سفارش ] موسسه میراث نبوت.

مشخصات نشر: قم: قلم مکنون، 1428 ق.= 1386.

مشخصات ظاهری:1320 ص.

فروست:کنزالعمال؛ 601:11. تاریخ بغداد؛ 177:5.

شابک:120000 ریال ؛ 120000 ریال (چاپ دوم) ؛ 120000 ریال 978-964-2527-199 :

یادداشت:چاپ اول و دوم: 1428ق. = 1386.

یادداشت: چاپ سوم.

یادداشت:عنوان دیگر: برگزیده الغدیر.

یادداشت:؛ کتابنامه: ص. [ 1305 ] - 1320؛ همچنین به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر:برگزیده الغدیر.

موضوع:علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- اثبات خلافت

موضوع:غدیر خم

شناسه افزوده:موسسه میراث نبوت

رده بندی کنگره:BP223/54/الف8غ404215 1386

رده بندی دیویی:297/452

شماره کتابشناسی ملی:1103159

خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۳۲۰ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱