پیام یاس نبوی در شرح خطبه فاطمی علیها السلام احمد خاتمی

صفحه ۱

پیام یاس نبوی در شرح خطبه فاطمی علیها السلام

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : پیام یاس نبوی در شرح خطبه فاطمی علیها السلام/ سید احمد خاتمی.

مشخصات نشر : تهران: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه٬ 1392.

مشخصات ظاهری : 256 ص؛ 11×17 س م.

وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)

یادداشت : چاپ اول.

شماره کتابشناسی ملی : 5265619

***

سازمان اوقاف و امور خیریه

معاونت فرهنگی و اجتماعی

پیام یاس نبوی در شرح خطبه فاطمی علیها السلام

ناشر: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی :چاپخانه بزرگ قرآن کریم

قطع : پالتویی

نوبت چاپ : اول /بهار 1392

شمارگان: 500000

سایت معاونت:WWW.mfso.ir

سایت مجتمع:www.mfpo.ir

آدرس : تهران،نوفل لوشاتو،سازمان اوقاف و امور خیریه،معاونت فرهنگی و اجتماعی

آدرس مجتمع: قم، خیابان صفائیه، کوی ممتاز، کوی 7، پلاک 32

مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه

تلفن :7746431-0251

نمابر:7737131-0251

اشاره

در حال بارگذاری...
۲۵۶ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱