حدیث روزگار21: خاطرات مستند سید هادی خسروشاهی درباره فیلسوف معاصر سید هادی خسروشاهی

صفحه ۱

حدیث روزگار21: خاطرات مستند سید هادی خسروشاهی درباره فیلسوف معاصر

مشخصات کتاب

سرشناسه:خسروشاهی، سیدهادی، 1317 -

عنوان و نام پدیدآور:حدیث روزگار21: خاطرات مستند سید هادی خسروشاهی درباره فیلسوف معاصر

سید جلال الدین آشتیانی و نهضت مقاومت ملی - جمعیت متاع/ نویسنده سیدهادی خسروشاهی.

مشخصات نشر:قم: کلبه شروق، 1395.

مشخصات ظاهری:188ص.:مصور.؛14×21س م.

فروست:حدیث روزگار.

شابک:9-63-7255-964-978 : 80000 ریال.

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:کتابنامه.

یادداشت:نمایه.

موضوع:خسروشاهی، سیدهادی، 1317 - -- خاطرات

موضوع:آشتیانی، جلال الدین، 1304-1384.

موضوع:نهضت مقاومت ملی.

موضوع:فیلسوفان اسلامی.

موضوع:Muslim philisophers.

موضوع:Iran -- History -- Islamic Revolution, 1979

رده بندی کنگره:ب 1395 3 آ 5 خ / 1568 DSR

رده بندی دیویی:955/083092

شماره کتابشناسی ملی:4480340

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۸۸ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱