مجمع تشخيص مصلحت نظام (تحليل مبانى فقهى و حقوقى) مركز مطالعات و پاسخ گو به شبهات حوزه های علمیه

صفحه ۱

مجمع تشخيص مصلحت نظام (تحليل مبانى فقهى و حقوقى)

مشخصات کتاب

سرشناسه : هاشمی، حسین

عنوان و نام پديدآور : مجمع تشخیص مصلحت نظام (تحلیل مبانی فقهی و حقوقی)/ سید حسین هاشمی؛ تهیه کننده مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه ی علمیه

مشخصات نشر : قم: حوزه علمیه قم مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی، 1381.

مشخصات ظاهری : دوازده، ص 108

شابک : 964-9300-01-95000ریال

يادداشت : Hosein Hashemi. The analysis of religious.

یادداشت : کتابنامه: ص. 108 - 102؛ همچنین به صورت زیرنویس

موضوع : مصالح عمومی (فقه) -- ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام -- جنبه های حقوقی

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

رده بندی کنگره : BP161/7/ه2م3 1381

رده بندی دیویی : 297/31

شماره کتابشناسی ملی : م 81-36944

اشاره

در حال بارگذاری...
۶۹ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱