الطاف الرحمن فی فقه القرآن آیت الله العظمی جعفر سبحانی

جلد ۱ صفحه ۱

الطاف الرحمن فی فقه القرآن

اشارة

سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

Sobhani Tabrizi, Jafar

عنوان و نام پديدآور : الطاف الرحمن فی فقه القرآن/ تالیف جعفر السبحانی.

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام صادق (ع)، 1441ق.= 1398-

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : موسسه امام صادق (ع)؛ 487.

شابک : دوره: 978-964-357-628-8 ؛ ج.1: 978-964-357-627-1 ؛ ج.2: 978-964-357-634-9 ؛ ج.3: 978-964-357-645-5

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

يادداشت : عربی.

يادداشت : ج.3(چاپ اول: 1399) (فیپا).

مندرجات : ج.1. فی دراسه الآیات الوارده لبیان احکام الطهاره والصلاه والصیام والزکاه والانفال والفیء والخمس والحج.-ج.2. فی دراسه الآیات الوارده لبیان احکام: الجهاد والأمربالمعروف والنهی عن المنکر٬ والمکاسب المحرمة٬ و العقود الشرعیة والایقاعات والأحکام النکاح

موضوع : قرآن -- احکام و قوانین

Qur'an -- Law and legislation

موضوع : تفاسیر فقهی -- شیعه

Qur'an -- *Legislative hermeneutics -- Shiite

قرآن -- علوم قرآنی

Qur'an -- Qur'anic sciences

شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)

رده بندی کنگره : BP99/6

رده بندی دیویی : 297/174

شماره کتابشناسی ملی : 5781015

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا

المجلد 1

اشارة

در حال بارگذاری...
۵۳۸ /۱
صفحه
جلد ۳ /۱