طلوع نور : مجموعه ی تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی جعفر قلی جعفری

صفحه ۱

طلوع نور : مجموعه ی تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی

مشخصات کتاب

سرشناسه : جعفری، جعفرقلی، 1340 -

عنوان و نام پديدآور : طلوع نور : ( مجموعه ی تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی)/نویسنده جعفرقلی جعفری.

مشخصات نشر : تهران : سخنوران، 1395.

مشخصات ظاهری : 129 ص.

شابک : 978-600-383-785-0

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : فرهنگ عامه -- ایران -- کازرون

موضوع : Folklore -- Iran -- Kazerun

موضوع : کازرون -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی

موضوع : Kazerun (Iran) -- Social life and customs

رده بندی کنگره : DSR2115 /الف4 ج7 1395

رده بندی دیویی : 955/636

شماره کتابشناسی ملی : 4254747

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۲۹ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱