نگین کرمانشاهان مردی از تبار زید شهید محمد جواد مهری

صفحه ۱

نگین کرمانشاهان مردی از تبار زید شهید

مشخصات کتاب

سرشناسنامه : مهری، محمد جواد / 1353

عنوان و نام پدیدآور : نگین کرمانشاهان – (مردی از تبار زید شهید) محمد جواد مهری

مشخصات نشر : كرمانشاه: مؤسسه فرهنگی، هنری و سینمایی كوثر،1394.

مشخصات ظاهری : 186 ص.مصور

شابک : 978-964-2703-67-8 ISBN

وضعیت فهرست نویسی : فیپا .

یادداشت: شامل 40 پرسش از محضر آیت الله سید مرتضی حسینی نجومی به انضماماجازات، وصیت نامه و تصاویر.

موضوع :حسینی نجومی ، مرتضی – کرمانشاه –سرگذشتنامه

موضوع : حسینی نجومی ، مرتضی –پرسشها و پاسخها

رده بندی کنگره : 1394 9 م 5 ح / 1670 DSR

رده بندی دیویی : 4/291

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۸۶ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱