معماران و مرمت گران سنتی اصفهان مهدی سجادی نائینی

صفحه ۱

معماران و مرمت گران سنتی اصفهان

مشخصات کتاب

سرشناسه : سجادی نائینی ، مهدی ، 1327 - ، گردآورنده.

عنوان و نام پديدآور : معماران و مرمت گران سنتی اصفهان/ مولف مهدی سجادی نائینی؛ [برای] سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان ؛ تصحیح گیتی آذر مهر.

مشخصات نشر : اصفهان : سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ، مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل.، 1387.

مشخصات ظاهری : 341 ص.

شابک : 978-964-2947-31-7

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : معماران -- ایران -- اصفهان.

معماران اسلامی.

معماران -- ایران -- سرگذشتنامه.

معماری -- ایران -- اصفهان.

شناسه افزوده : آذر مهر ، گیتی ، 1339- ، ویراستار.

شناسه افزوده : سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان.

شناسه افزوده : سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان. مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل.

رده بندی کنگره : NA1488/س 3م 6 1387

رده بندی دیویی : 720/922559322

شماره کتابشناسی ملی : م 84-11305

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

اشاره

در حال بارگذاری...
۳۴۱ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱