چرا کسی از حاضران در غدیر به خلافت غیر امام علی اعتراض نکرد؟ حسین علی سعدی

صفحه ۱

چرا کسی از حاضران در غدیر به خلافت غیر امام علی اعتراض نکرد؟

مشخصات مقاله

چرا کسی از حاضران در غدیر به خلافت غیر امام علی اعتراض نکرد؟

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ

چرا کسی از حاضران در غدیر به خلافت عمر اعتراض نکرد؟

حسين على سعدى

خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.

پرسش

شیعه می گوید: هزاران صحابه در غدیر خم حضور داشتند، و همه شنیدند که پیامبر(ص) علی را به عنوان جانشین خود بعد از وفاتش تعیین کرد؛ اگر چنین است پس چرا از هزاران صحابه یکی به خاطر غصب شدن حق علی اعتراض نکرد، حتی عمار بن یاسر و مقداد بن عمرو و سلمان فارسی چیزی نگفتند و یکی از این ها نگفت: ای ابوبکر چرا خلافت را از علی غضب می کنی و حال آن که می دانی که پیامبر(ص) در غدیر خم چه گفت؟!

در حال بارگذاری...
۱۲ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱