تشیع یا مکتب نهائی انسانها قاسم اسلامی

صفحه ۱

تشیع یا مکتب نهائی انسانها

مشخصات کتاب

سرشناسه:اسلامی، قاسم

عنوان و نام پديدآور:تشیع یا مکتب نهائی انسانها/ قاسم اسلامی.

مشخصات نشر:[بی جا: بی نا]٬ -1352

مشخصات ظاهری:424

شابک:150 ریال(ج.1) ؛ 100 ریال( ج.2)

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری.

يادداشت:ج.2 ( چاپ ؟ : 1352).

يادداشت:ناشر جلد دوم کتابفروشی اسلام بازار شیرازی می باشد.

یادداشت:کتابنامه.

موضوع:شیعیان -- تاریخ

شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

شیعه -- عقاید

رده بندی کنگره:BP211/5/الف553ت5 1352

رده بندی دیویی:297/2172

شماره کتابشناسی ملی:42169

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

اشاره

در حال بارگذاری...
۴۲۴ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱