معارف دینی : مجموعه سخنرانی های سید جعفرحسینی شیرازی سید جعفر حسینی شیرازی

صفحه ۱

معارف دینی : مجموعه سخنرانی های سیدجعفر حسینی شیرازی

مشخصات کتاب

سرشناسه : حسینی شیرازی، سیدجعفر، 1349 -

عنوان و نام پديدآور : معارف دینی : مجموعه سخنرانی های سیدجعفر حسینی شیرازی/[مولف سیدجعفر حسینی شیرازی]؛ [برای] الشجره الطیبه.

مشخصات نشر : قم : انتشارات دارالعلم، 1400.

مشخصات ظاهری : 496ص.

شابک : 978-964-204-627-0

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : کتابنامه: [491]- 496.

عنوان دیگر : مجموعه سخنرانی های سیدجعفر حسینی شیرازی.

موضوع : حسینی شیرازی، سیدجعفر، 1349 - -- پیام ها و سخنرانی ها

موضوع : اسلام -- مطالب گونه گون

Islam -- Miscellanea

شناسه افزوده : موسسه شجره طیبه(قم)

رده بندی کنگره : BP11

رده بندی دیویی : 297/02

شماره کتابشناسی ملی : 8437314

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا

اشاره

در حال بارگذاری...
۴۹۶ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱