پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع علی محمدی هوشیار

صفحه ۱

پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع

مشخصات کتاب

سرشناسه: محمدی هوشیار، علی، 1362 -

عنوان و نام پدیدآور: پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی «احمد اسماعیل گاطع»جلد1 مدعی وصایت و امامت / على محمدی هوشیار.

مشخصات نشر: قم: تولی، 1396 مشخصات ظاهری: 144 ص. ؛ 5/14× 5/21س.م.

شابک: 978-600-7882-69-6

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع: بصری، احمد، 1968 - م.

موضوع: مهدویت - مدعیان

موضوع:Mahdism - *Claimers

موضوع: شیعه - فرقه ها موضوع: Shi'ah – Sects |

رده بندی کنگره: 1396 م 33 پ 224/6/4 BP

رده بندی دیویی:462/297

شماره کتابشناسی ملی: 4687575

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۴۴ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱