نقد مبانی تاریخ مندی قرآن محمد عرب صالحی

صفحه ۱

نقد مبانی تاریخ مندی قرآن

مشخصات کتاب

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

سرشناسه : عرب صالحی، محمد، 1342-

عنوان و نام پديدآور : نقد مبانی تاریخ مندی قرآن/ محمد عرب صالحی؛ تهیه کننده مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات (حوزه های علمیه).

مشخصات نشر : قم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه، 1397.

مشخصات ظاهری : 240 ص.

شابک: 915- 7550- 600- 978

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت:

موضوع:

موضوع: قرآن -- تاریخمندی

Qur'an -- *Historicity

قرآن -- تاریخمندی -- ردیه ها

Qur'an -- *Historicity -- Controversial literature

شناسنامه افزوده: حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

شناسنامه افزوده: مرکز مدیریت حوزه های علمیه

رده بندی کنگره: BP72/ع36ن7 1397

رده بندی: دیویی: 297/19

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

اشاره

در حال بارگذاری...
۲۴۰ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱