علم کلام بر اساس تجريد الاعتقاد محقق طوسی رضا برنجكار

صفحه ۱

علم کلام بر اساس تجريد الاعتقاد محقق طوسی

مشخصات کتاب

سرشناسه : برنجکار، رضا، 1342-

عنوان قراردادی : تجرید الاعتقاد

عنوان و نام پدیدآور: علم کلام بر اساس تجريد الاعتقاد محقق طوسی / رضا برنجکار؛

[به سفارش ] وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه قرآن و حدیث، مرکز آموزش الکترونیکی.

مشخصات نشر : قم : موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1396.

مشخصات ظاهری : 168 ص.

فروست: درس نوشتار؛ 25.

شابک : 5-978-493-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت : کتاب حاضر بر اساس کتاب "تجريد الاعتقاد " تالیف خواجه نصیرالدین طوسی است.

یادداشت: بالای عنوان: متون آموزشی مراکز آموزش الکترونیکی .

یادداشت : کتابنامه : ص . [165] - 167؛ همچنین به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر: متون آموزشی مراکز آموزش الکترونیکی .

موضوع : نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، 597 - 672 ق . تجريد الاعتقاد -- نقد و تفسير

موضوع : کلام شیعه امامیه -- قرن 7ق.

موضوع : 13th century - - Imamite Shiites theology

شناسه افزوده : نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد ، 597 - 672 ق . تجريد الاعتقاد . شرح

شناسه افزوده: دانشگاه قرآن و حدیث. مرکز آموزش الکترونیکی

شناسه افزوده : موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر

رده بندی کنگره : 4042321396 تن /BP210

رده بندی دیویی : 297/4172

شماره کتابشناسی ملی : 4939975

اشاره

در حال بارگذاری...
۳۱ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱