کشکول فرحزاد 3 حبیب الله فرحزاد

صفحه ۱

کشکول فرحزاد 3

مشخصات کتاب

سرشناسه : فرحزاد، حبیب الله، 1335-

عنوان و نام پديدآور : کشکول فرحزاد جلد 3/ حبیب الله فرحزاد؛ تدوین و ویرایش اکبر اسدی.

مشخصات نشر : قم: طوبای محبت، 1398 -

مشخصات ظاهری : ج.؛ 5/14×5/21 س م.

شابک : ج. 1 978-600-366148-6 : ؛ 300000 ریال: ج.2 978-600-366-158-5 : ؛ 300000ریال: ج.3: 978-600-366-191-2

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

يادداشت : ج. 3 (چاپ اول: 1398).

يادداشت : ج.2 چاپ دوم: 1399 (فیپا).

یادداشت : کتابنامه.

شناسه افزوده : اسدی، اکبر، 1354-، گردآورنده، ویراستار

رده بندی کنگره : AC127

رده بندی دیویی : 089/فا

شماره کتابشناسی ملی : 5786194

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ویراستار کتاب: خانم زهرا روؤفی

اشاره

در حال بارگذاری...
۲۷۲ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱