کتاب سال خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان 1 امیرمسعود حلاج

صفحه ۱

کتاب سال خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان 1

مشخصات کتاب

سرشناسه : حلاج، امیرمسعود، 1345 -، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور : کتاب سال خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان / گردآورنده امیرمسعود حلاج ؛ به کوشش حوزه هنری استان اصفهان و خانه گرافیک.

مشخصات نشر : اصفهان : طراحان هنر ، 1390 .

مشخصات ظاهری : 192 ص. :مصور ( رنگی ).

شابک : 978-600-6056-07-4

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : پوستر ها -- ایران

گرافیک -- ایران

شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری (اصفهان)

شناسه افزوده : خانه گرافیک اصفهان

رده بندی کنگره : NC1807 /الف9 ح8 1390

رده بندی دیویی : 769/5

شماره کتابشناسی ملی : 2 3 5 8 0 6 7

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۹۲ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱