فرجام هدایت : تار و پود زندگی من محمد مهدی هدایت احسان بعیدی

صفحه ۱

فرجام هدایت : تار و پود زندگی من محمد مهدی هدایت

مشخصات کتاب

سرشناسه : هدایت، محمدمهدی، 1326-

عنوان و نام پدیدآور : فرجام هدایت : تار و پود زندگی من محمدمهدی هدایت/ نویسنده احسان بعیدی.

مشخصات نشر : اصفهان: نشر اسپانه، 1402.

مشخصات ظاهری : 175 ص.: مصور( رنگی)؛ 14/5×21/5 س م.

شابک : 978-622-6391-34-4

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

عنوان دیگر : تار و پود زندگی من محمدمهدی هدایت.

موضوع : هدایت، محمدمهدی، 1326-

موضوع : ورزشکاران -- ایران-- اصفهان-- سرگذشتنامه Athletes -- Iran-- Esfahan-- Biography ورزش باستانی -- ایران *Zurkhaneh sports -- Iran

شناسه افزوده : بعیدی، احسان اله، 1365-

رده بندی کنگره : GV657

رده بندی دیویی : 796/0955

شماره کتابشناسی ملی : 9152973

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ویراستار دیجیتالی : سید محمدعلی حسینی

بنام هو

در حال بارگذاری...
۱۶۴ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱