چکیده ی چند بحث فلسفی محمد تقی مصباح یزدی

صفحه ۱

چکیده ی چند بحث فلسفی

مشخصات کتاب

سرشناسه : مصباح ، محمد تقی ، 1313-

عنوان و نام پدیدآور : چکیده ی چند بحث فلسفی / از سلسله کنفرانسهای محمدتقی مصباح در لندن .

مشخصات نشر : قم : موسسه ی در راه حق و اصول دین ؛ تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، [1358].

مشخصات ظاهری : 85 ص.

شابک : 45 ریال ؛ 45 ریال (چاپ دوم)

یادداشت : چاپ دوم: 1359.

موضوع : فلسفه

شناسه افزوده : موسسه در راه حق

شناسه افزوده : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

رده بندی کنگره : BBR14/م53چ8 1358

رده بندی دیویی : 189/1

شماره کتابشناسی ملی : م 71-5946

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی

ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی

اشاره

در حال بارگذاری...
۸۵ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱