نهضت انسانها ژولیده نیشابوری (محمدحسن فرحبخشیان)

صفحه ۱

نهضت انسانها

مشخصات کتاب

سرشناسه : ژولیده نیشابوری ، حسن ، 1325 - 1386.

عنوان و نام پدیدآور : نهضت انسانها/ از ژولیده نیشابوری

مشخصات نشر : [تهران ]: کتابفروشی اسلام ، 1366.

مشخصات ظاهری : ص 153

شابک : بها:300ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : عنوان از روی جلد.

موضوع : شعر مذهبی -- قرن 14

موضوع : شعر فارسی -- قرن 14

رده بندی کنگره : PIR8077/و7ن9 1366

رده بندی دیویی : 1فا8/62

شماره کتابشناسی ملی : م 66-540

حسن فرح بخش متخلص به ژولیده نیشابوری

شامل

قصاید - غزلیات - مصائب الائمه

حق چاپ محفوظ به

تهران - کتابفروشی اسلام، بازار شیرازی - تلفن 562490

(و)

تهران - کتابفروشی حمید خیابان خورشید - تلفن 764240

در سال 1357 بچاپ رسیده است

خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ویراستار کتاب: خانم شهناز محققیان

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۵۴ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱