فتح الابواب ، بين ذوي الالباب و بين رب الارباب ، في الاستخارة و ما فيها من وجوه الصواب سید رضی الدین علی بن موسی بن طاووس ابن طاووس

صفحه ۱

فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی الاستخارات

اشارة

سرشناسه:ابن طاوس، علی بن موسی، 589-664ق.

عنوان و نام پدیدآور:فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی الاستخارات/ تالیف ابی القاسم علی بن موسی ابن طاوس الحسینی الحلی؛ تحقیق حامد الخفاف.

مشخصات نشر:قم: موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، 1409 ق.= 1367.

مشخصات ظاهری:368 ص.

فروست:موسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث؛ 58. سلسله مصادر بحار الانوار؛ 6.

شابک:1400 ریال

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتابنامه: ص. 349 - 364؛ همچنین به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:استخاره

شناسه افزوده:خفاف، حامد

شناسه افزوده:موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)

رده بندی کنگره:BP272/5/الف 2ف 2 1367

رده بندی دیویی:297/79

شماره کتابشناسی ملی:م 68-2161

آیدی کتابخانه ملی=502729

نسخة غیر مصححة

اشارة

در حال بارگذاری...
۳۶۸ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱