ترجمه تفسير الميزان محمد حسین طباطبایی

جلد ۱ صفحه ۱

ویژگیهای اخلاقی و تعلیمی مرحوم علامه طباطبائی «قدس سره»

در پایان بعضی از سجایای آن حکیم متأله و مفسر متبحّر را نقل می کنم تا اسوه اهل تحقیق و تألیف باشد:

1- مرحوم علامه «قدس سره» در نوشتارهای خود عموما و تفسیر شریف- المیزان- خصوصا نام کسی را در نقد و تحلیل نظر او نمی بردند بلکه غالبا به جرح و تعدیل اصل رأی و فکر توجه می نمودند و می فرمودند فکرها است که با هم برخورد دارند نه صاحبان افکار و محور قدح و مدح ایشان «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» بود.

2- ایشان در هنگام نقد و جرح یک نظر، حرمت صاحب نظر را حفظ می نمودند و مقام اندیشمند را گرامی میشمردند و هرگز تعبیری که تحقیرآمیز باشد یا حکایت از علم زدگی ایشان بکند نداشتند مگر در مورد ضرورت از باب

«ردّوا الحجر من حیث جاء فان الشر لا یدفعه الا الشّر»(1)..]


1- کلمات قصار أمیر المؤمنین علیه السّلام (نهج البلاغه صبحی صالح) 314. [.....]
در حال بارگذاری...
۶۹۲ /۱
صفحه
جلد ۲۰ /۱