پیمان نامه ولایتعهدی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام علی اکبر موسوی

صفحه ۱

پیمان نامه ولایتعهدی حضرت علی بن موسی الرضا

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور: پیمان نامه ولایتعهدی حضرت علی بن موسی الرضا، موسوی، سید علی اکبر

(برگرفته از کتاب نامه آستان قدس (21-10))

مشخصات نشر: [بی جا]: [بی نا]، انتشارات، 13xx

مشخصات ظاهری: 96 ص.

وضعیت فهرست نویسی: در انتظار فهرست نویسی (اطلاعات ثبت)

شماره کتابشناسی ملی: 1896928

عصر علمی

عصر عباسی از لحاظ نشر علوم در محیط اسلامی از راه ترجمه کتب یونان و هند و ایران به زبان عرب و هم از نظر قدرت ظاهری اسلام و وسعت نطاق مسلمین و جمع علوم و تعدد کتابخانه ها و تمرکز دانشمندان و کثرت نویسندگان مختلف از نژادها و السنه ی گوناگون در محیط مسلمین عصر علمی اسلامی نام گرفته است [1].

خاندان رسول

این فضیلت و مزیت از آن خاندان رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که چون ستارگانی درخشان در تاریخ اسلام با پخش نور علم و ایمان و ایمان و علم راه بشر را روشن نمودند خدمت بعلم این برگزیدگان الهی فقط تدریس و کتابت نظریه علمی نبوده است بلکه شبهای تار بارهای گران از آذوقه را بر دوش کشیده و به خانه ی ایتام و مساکین رسانیده اند [3].

لهذا اهل عقل و بینش

[صفحه 23]

بخوبی یقین کرده اند که براستی پیشوایان راستین خاندان رسول معصومین از خطا و گناهند.

عمل صالح و ایمان خالص، خود سوختن و به فضای دیگران نور بخشیدن و در نهان بیشتر از عیان به نفع عموم کوشیدن و جوشیدن و سود خود فدای سود مسلمین کردن و دست و دل از خلق شستن و سراپا با جسم و جان به خدای متعال متوجه بودن، با آه و ناله ی ستمدیدگان هم آوا شدن تا لحظات واپسین خیر خلق خواستن، از دعوت بحق و ارشاد نیاسودن، از صدمه ی جسم و آزار روح دلسرد نگشتن و پیوسته دم از خدا زدن و دعاهای خیر کردن و سرانجام مقتول و یا مسموم به رضای خدا و رحمت حق پیوستن، خاصه ی خاندان پاک رسول صلی الله علیه

در حال بارگذاری...
۲۲ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱