سيره نبوي و گسترش سريع اسلام مرتضی مطهری

صفحه ۱

سيره نبوي و گسترش سريع اسلام

مشخصات كتاب

شماره كتابشناسي ملي : ايران 72-13155

سرشناسه : مطهري مرتضي آيت الله عنوان و نام پديدآور : سيره نبوي و گسترش سريع اسلام مطهري مرتضي آيت الله منشا مقاله : ، جمهوري اسلامي (19 دي 1372): ص 12، 14.

توصيفگر : اخلاق اسلامي توصيفگر : اسلام توصيفگر :

مقدمه

فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله.مساله گسترش سريع اسلام يكي از مسائل مهم تاريخي جهان است كه درباره علل آن بحث و گفتگو مي شود. البته مسيحيت و تا اندازه اي دين بودا هم از ادياني هستند كه در جهان گسترش يافته اند، مخصوصا مسيحيت كه مهد و سرزمينش بيت المقدس است ولي در غرب جهان بيش از شرق جهان گسترش يافته است. همچنانكه مي دانيم اكثريت مردم اروپا و آمريكا مسيحي هستند گو اينكه مسيحي بودن آنها اخيرا بيشتر جنبه اسمي دارند نه رسمي و واقعي، ولي بالاخره منطقه آنها منطقه مسيحيت شمرده مي شود. دين بودا هم ديني است كه ظهورش در هند بوده است. بودا در هند ظهور كرد ولي گسترش دين او بيشتر در خارج هند مثلا در ژاپن و چين است و البته در خود هند هم پيرواني دارد. دين يهود ديني است قومي و نژادي، محدود و از يك قوم و نژاد خارج نشده است. دين زردشت هم تقريبا ديني است محلي كه در داخل ايران ظهور كرد و حتي نتوانست همه مردم ايران را اقناع كند و به هر حال پا از ايران بيرون نگذاشت و اگر امروز مي بينيم زردشتيهايي

در حال بارگذاری...
۱۳ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱