با امام حسین ( علیه السلام ) در محضر قرآن محمد جواد مروجی طبسی

صفحه ۱

با امام حسین علیه السلام در محضر قرآن

مشخصات کتاب

سرشناسه : طبسی محمدجواد، - 1331

عنوان و نام پدیدآور : با امام حسین علیه السلام در محضر قرآن محمدجواد مروجی طبسی

مشخصات نشر : قم سلسال 1381.

مشخصات ظاهری : 83 ص 5/9 x 19س م

شابک : 964-7759-14-2 3500ریال ؛ 964-7759-14-2 3500ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : کتابنامه ص 79 - 78؛ همچنین به صورت زیرنویس

موضوع : واقعه کربلا، 61ق

موضوع : حسین بن علی ع ، امام سوم ق 61 - 4

رده بندی کنگره : BP41/4 /ط27ب 2

رده بندی دیویی : 297/953

شماره کتابشناسی ملی : م 83-6779

دیباچه

اشاره

دنیا برای بسیاری از مردم جای زینت، تفاخر، تکاثر، لهو و لعب است؛ اما گروهی از مردان خدا هرگز فریب لذت های زودگذر را نمی خورند و بر اساس گفته قرآن کریم «تجارت، آنها را از ذکر خدا غافل نمی کند». آنان در دنیا زندگی می کنند؛ اما هرگز وابسته به دنیا نیستند. آری فقط به خدا دل بسته اند و آنچه که در مسیر کمال است.مونس آنان کتاب خدا و آیات الهی است؛ آن گونه که اگر تمام مردم کره زمین بمیرند، اما این کتاب همراهشان باشد، هرگز احساس تنهایی و وحشت نمی کنند.امام حسین علیه السلام از جمله انسان های بی نظیر جهان هستی است که زندگی او با قرآن عجین شده بود. او از کودکی با قرآن همراه بود؛ عاشق و دلداده قرآن بود. چون لب به سخن می گشود، کلامش آیات قرآن بود و از قرآن دفاع می کرد؛ اگر نامه ای می نگاشت، دفاع از قرآن بود و سکوتش برای اندیشیدن در آیات آن.با اذعان به این که در این نوشتار کوتاه نمی توان کاملاً به زندگی قرآنی امام حسین علیه السلام پرداخت، اما اجمالاً به مواردی از آن اشاره خواهد شد که از

در حال بارگذاری...
۱۴ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱