تاثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و نهضت امام خمینی احمد علم الهدی

صفحه ۱

تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و نهضت امام خمینی(ره)

مشخصات کتاب

عنوان : تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و نهضت امام خمینی (ره)

پدیدآورندگان : امام سوم حسین بن علی(ع)(توصیف گر)

روح الله خمینی توصیف گر)

علم الهدی، احمد، 1323-(پدیدآور)

وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1387

حضرت موسی علیه السلام(توصیف گر)

پیامبر اسلام محمد(ص)(توصیف گر)

نوع : متن

جنس : مقاله

الکترونیکی

زبان : فارسی

توصیفگر : تاریخ اسلام قصص انبیا

اندیشه سیاسی امام خمینی انقلاب اسلامی ایران

ارزش های اجتماعی فداییان اسلام قیام عاشورا

فرهنگ زدایی

مقدمه

از جمله واژه های متداول در افواه و السنه مردم کلمه «فرهنگ» است که درموارد گوناگون و در محاورات روزمره استعمال می شود و برداشت همگان در مورد این واژه، تحقیقات وسیع و دامنه داری انجام داده اند: هرسکویتس Herskovits حدود دویست و پنجاه تعریف یاد می کند. «کروبر» به سیصد تعریف اشاره می کند و گاه نیز رقم چهارصد را برای تعریف فرهنگ می بینیم. [1] .در بین تمام تعاریف دانشمندان مردم شناس از این لغت، تعریف «گی روشه» نسبتا تعریف جامعی به نظر می آید. او فرهنگ را عبارت از «مجموعه ی به هم پیوسته ای از انحای اندیشه اجتماعی و اعمال بیش و کم صریح که به وسیله اکثریت افراد گرفته و منتشر شده است و برای اینکه این افراد یک گروه معین و مشخصی را تشکیل دهند، این مجموعه به هم پیوسته به نحوی که در عین حال عمیق و عادی است به کار برده می شود». [2] .در لغتنامه دهخدا و فرهنگ معین ضمن آنکه این لغت را مرادف با ریشه «ادوکا»(Education.Educa) و «ادور»(Edure) [3] دانسته اند، برای آن چهار معنی قایل شده اند: 1)دانش، علم، معرفت، 2)ادبیات، 3)مجموعه آداب و رسوم، و 4)مجموعه علوم و معارف و هنرهای یک

در حال بارگذاری...
۳۴ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱