تبيين يك تحريف عبدالرحیم قنوات

صفحه ۱

تبيين يك تحريف

مشخصات كتاب

نويسنده : عبدالرحيم قنوات

ناشر : عبدالرحيم قنوات

چكيده

داستان ورود اسيران اهل بيت به كربلا در روز بيستم صفر سال 61 هجري به دلايل زير ناصحيح است:عمر بن سعد پس از شهادت امام حسين (ع) و يارانش روز دوازدهم محرم راهي كوفه شد. با توجه به طول مسير، اسيران اهل بيت روز چهاردهم يا پانزدهم محرم به كوفه رسيدند.چون عبيدالله درباره ي اسيران از شام كسب تكليف كرد، پس به اندازه ي رفت و برگشت پيك، كه حداقل دوازده روز است، اسيران در كوفه باقي ماندند. احتمالا اسيران روز بيست و ششم محرم از كوفه حركت كردند و چون راه عادي بين كوفه و شام از تكريت، موصل، نصيبين، حراره و حمص مي گذشته است و به دليل صحراهاي صعب العبور بين كوفه و شام راه مناسبتري وجود نداشت، بنابراين حداقل بيست و پنج روز طول مي كشيد تا كاروان اسيران به شام برسد كه با اين وصف، بازگشت آنها در تاريخ بيستم صفر همان سال به كربلا ممكن نبوده است.گذشته از اين مطلب، نقل تاريخ بيستم صفر تا قرن هفتم در منابع نيامده است و لهوف نيز كه براي نخستين بار اين موضوع را مطرح مي كند، منبع نقل خود را مشخص نمي كند. از طرف ديگر راه شام به مدينه از كناره هاي درياي احمر مي گذرد و امكان عبور از كوفه وجود ندارد. نكته آخر اينكه نقل لهوف با نصوص ديگر تاريخي نيز تعارض دارد، ولي اين مطلب پذيرفتني است كه جابر بن عبدالله انصاري در اين روز به كربلا و زيارت شهيدان رفته و بر مزار سيدالشهدا و شهيدان عالي قدر قيام عاشورا سوگواري كرده است.

ورود اسيران اهل بيت به كربلا در روز بيستم

مشهور است كه اسيران اهل بيت، روز بيستم صفر سال 61 هجري،

در حال بارگذاری...
۸ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱